Om oss
Om oss
Om barnehagen: Om oss
Kolåsbakken barnehage er en privat, foreldreeid og foreldredrevet andelsbarnehage som åpnet i oktober 2002.
Barnehagen har to småbarnsavdelinger (Salamanderdammen og Pinnsvinbarna) og to storbarnsavdelinger (Maurtua og Bikuben). Totalt har barnehagen 74 plasser fordelt med 13 plasser på småbarnsavdeling og 24 plasser på storbarnsavdelingen. Det er fire ansatte på hver avdeling. I tillegg har barnehagen ansatt en styrer og en egen kokk i 80 % stilling.

Barnehagen har en flott beliggenhet i naturskjønne omgivelser på toppen av Bjerke bydel med utsikt over by og fjord. Det er gangavstand til skole, t-bane, nærbutikk og kjøpesenter. Skogen er nærmeste nabo.

I Kolåsbakken har foreldrene, sammen med personalet, et ansvar for barns trivsel og utvikling. Det er foreldrene som eier barnehagen og som utgjør barnehagens styre, og på den måten kan sørge for at barnehagen driftes slik foreldrene vil. Barnehagen er lydhør for våre forventninger og ønsker, både som enkeltperson og gruppe. Dette betyr i praksis at foreldrene kan få igjennom forslag til forbedringer i ute- eller innemiljø, påvirke satsningsområder, lek, turer m.m.
 
Å velge Kolåsbakken forplikter. Det er f.eks. en plikt å stille på dugnad, det oppfordres til å stille på årsmøte, og generelt forplikter det at man som foreldre er aktive og engasjerte, og sammen med personalet er med på å skape og opprettholde en god, trygg, faglig, spennende og inkluderende barnehage. Dugnaden er også en flott mulighet til å bli bedre kjent med andre foreldre!
 
Kolåsbakken barnehage tjener ikke penger, og gir ikke utbytte. Barnehagen er ikke bundet av krav til profitt, og investerer alt overskudd i barnehagen. Til beste for nåværende og fremtidige barn. Dette gjør at vi kan utnytte en fleksibilitet i forhold til beslutninger som vi foreldre mener er viktig. Barnehagenes målsetning er at den skal være et godt sted å være for barn, ansatte og foreldre.

Åpningstid er 07.00-17.00, mandag til fredag. Barnehagen holder åpent hele året bortsett fra offentlige høytidsdager, julaften, romjulen, nyttårsaften og to uker i fellesferien. I påskeuken er åpningstiden noe redusert. 
Administrasjon:
Mette Hellstrøm
Styrer, f. 1970
Utdannet førskolelærer med fordypning i spesialpedagogikk, HIVE 1994
1.avdeling spesialpedagogikk, HIVE 1994
Videreutdannelse i prosjektledelse, BI 2010
Videreutdannelse i organisasjonspsykologi og ledelse, BI 2011
Nasjonal lederutdannelse for styrere, BI 2019
Ansatt siden 2002
Sofie Godø Nordås
Pedagogisk leder, f. 1987
Utdannet barnevernspedagog, HIL 2010
Videreutdannelse i småbarns-pedagogikk og barnehagepedagogikk, HIOA 2013
Ansatt siden 2012
Aktuelt