Bikuben
Bikuben
Avdelinger: Bikuben
Bikuben er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år. Bikuben har 24 barn og 4 ansatte. Til daglig er vi fire voksne på avdelingen.

På Bikuben ønsker vi at barna skal oppleve en trygg barnehagehverdag. Vi legger stor vekt på faste og forutsigbare rutiner i hverdagen, da vi mener at dette bidrar til barnas trygghet. På avdelingen setter vi også stort fokus på sosial kompetanse, der vi blant annet veklegger vennskap, konflikthåndtering, selvhevdelse, tålmodighet og empati.

Ansatte
Aktuelt