Maurtua
Maurtua
Avdelinger: Maurtua
Maurtua er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år. Maurtua har 24 barn og 5 ansatte. Til daglig er vi fire voksne på avdelingen, men to deler en stilling.
På Maurtua ønsker vi at barna skal oppleve en trygg barnehagehverdag. Vi legger stor vekt på faste og forutsigbare rutiner i hverdagen, da vi mener at dette bidrar til barnas trygghet. På avdelingen setter vi også stort fokus på sosial kompetanse, der vi blant annet veklegger vennskap, konflikthåndtering, selvhevdelse, tålmodighet og empati.
Ansatte
Aktuelt