Søke plass
Søke plass
Søke plass
Vi inviterer til besøksdager for nye søkere torsdag 17.februar og onsdag 23.februar 2022 fra kl. 12:12 – 13:15. Velkommen til Kolåsbakken barnehage
For å søke om plass i Kolåsbakken barnehage benyttes Oslo kommunes nettside.
Kolåsbakken barnehage finner du her.
Aktuelt