Salamanderdammen
Salamanderdammen
Avdelinger: Salamanderdammen
Salamanderdammen er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1-3 år.
På Salamanderdammen ønsker vi at barna skal oppleve en trygg barnehagehverdag. Vi legger stor vekt på faste og forutsigbare rutiner i hverdagen, da vi mener at dette bidrar til barnas trygghet. På avdelingen setter vi også stort fokus på sosial kompetanse, der vi blant annet veklegger vennskap, konflikthåndtering, selvhevdelse, tålmodighet og empati.
Ansatte
Aktuelt